Resultat Grønn Poengtrøye etter 3 etapper

TdH grønn trøye etter 2 etapper Kvinner juniorTdH grønn trøye etter 3 etapper Menn juniorTdH grønn trøye etter 3 etapper Menn seniorTdH grønn trøye etter 3 etapper Kvinner senior

 

Vi vil gjøre vårt beste for att dette ikke skal ta like mye tid på neste etappe……nå fugere ihvertfall eq timing….

-rittleder-

TEMPO ETAPPEN

Startliste for Etappe 3, Tempo         Nå er listene endelig klare! Mye trøbbel med eq timing systemet, har ført til att vi har laget egen riktige lister. Som nå er klare til publisering.  Listene som ligger på eq er IKKE offisielle, og vi ber dere se bort ifra de. Korrekte startlister henger oppslått utenfor sekreteriatet på Pers Hotell, og vil bli hengt opp ved start, samt publisert på nett/facebook. Omgående….

Vi vil minne om att resultatene for 2 etappe, kun er offisielle for junior K/M , senior M/K kommer vi tilbake til imorgen formiddag. Men det presiseres att sammelagt listene på tid, er korrekte for alle klasser.